Budsjett 2014

Budsjettsituasjonen i Totonor 2014


Styret i Totonor fikk onsdag ettermiddag (18. desember) kjennskap til Norsk Rikstotos
inntektsfordeling for 2014, etter budsjettvedtak i deres styremøte samme dag.
Resultatet av Norsk Rikstotos vedtak, medfører en inntektsreduksjon for Totonor på
2,2 mill kr i 2014 sammenlignet med i 2013. Dersom man hensyntar at det skal
avvikles to færre løpsdager i 2014, blir nettoreduksjonen på 1,9 mill kr.


I tillegg overfører Norsk Rikstoto det budsjettmessige ansvaret for merkostnader ved
å avholde kjøringer i Bodø i forhold til Harstad til Totonor. I hovedsak handler dette om merkostnader tilknyttet TV-produksjonen til Rikstoto Direkte. Merkostnaden er i følge Norsk Rikstoto på ca 100000 kr pr. løpsdag.


Den budsjetterte inntektsreduksjonen fra Norsk Rikstoto er svært alvorlig.


Nord-Norge Travforbund avholdt styremøte torsdag 19. desember. Nedenfor følger et
utdrag av deres vedtak omkring Totonors budsjettsituasjon for 2014:


Styret i Nord-Norge travforbund anser det som svært viktig at de planlagte totoløpene i Bodø
i 2014 blir avviklet som planlagt, og anmoder styret i Totonor om først å se på andre mulige
utgiftsreduksjoner/inntektsøkninger.


Totonor avholdt styremøte fredag 20. desember, der man tilslutter seg anmodningen
fra NNTF. Administrasjonen får i oppgave å arbeide fram et
budsjettutkast innen 17. januar 2014. Styret i Totonor vil avholde styremøte innen 31. januar 2014, der man vil ta stilling til om det er mulig å gjennomføre driften med de reduserte inntektene,
og om det er mulig å avholde de planlagte totalisatorløpene i
Bodø i 2014.


For å ha oversikt over hvilke muligheter man har å arbeide med, har Totonor skissert
en enklere TV-produksjon fra eventuelle løp i Bodø, til en langt lavere kostnad enn
det NR opererer med pr. i dag. Totonor avventer en eventuell godkjenning
av et slikt alternativ.


Parallelt med dette, anmoder styret i Totonor at Norsk Rikstotos rådsmedlemmer
innkaller til et ekstraordinært Rådsmøte der styret i Norsk Rikstoto deltar. På møtet
må det redegjøres for konsekvensene av budsjettildelingen, med spesielt henblikk på
Norsk Rikstotos ansvar for driftsselskapenes solvens og ansvar for at budsjettene
sikrer forsvarlig drift.

Samarbeidspartnere

Enda et år i hestesportens tegn er snart kommet til ende og et flunkende skinnende nytt står og venter. Det nye året vil gi oss spennende...  Les mer