Innmelding V75

Skrevet av June Reyes,  09.07.2017
Artikkelbilde

Verdt å merke seg angående V75!

HARSTAD LØRDAG 15. JULI

Innmelding: mandag 10. juli innen kl. 08:30.

Starterklæring: mandag 10. juli kl. 09:30-10:30.

Utenlandskregistrerte hester og norskregistrerte hester i utenlandsk trening, skal meldes innen kl. 09:00 siste hverdag før ordinær innmeldingsfrist.

Tlf. innmelding/starterklæring: 815 11 225.

Meldt er meldt og mørk sportrekning gjelder i alle løp denne dagen, hvis ikke annet er beskrevet i proposisjonen.

Start 1. løp kl. 13:50 

 

Innmelding/starterklæring

For innmelding til løp på V75-dag praktiseres meldt er meldt. Under starterklæring er det kun anledning til å gjøre etteranmeldinger og kuskeendringer.

Dersom man ønsker å melde til mer enn ett V75-løp, må man oppgi hvilket V75- løp man helst vil starte i ved innmelding.

I V75-løpene (lørdag) regnes halvrad fra kl 24.00 søndagen før gjeldende løpsdag

 

Transportforbehold

Man kan gi beskjed om transportforbehold ved innmelding. Det innebærer at innmelder gir beskjed om at et visst antall av hans/hennes hester må stå inne i løpene for at han/hun starterklærer sine hester den aktuelle løpsdagen. Innmelder kan også gi beskjed om at en gitt annen hest, eller at hester fra en gitt annen trener må komme inn i sine løp for at hans/hennes hest(er) skal starterklæres. Disse beskjedene må gis ved innmelding. En beskjed om transportforbehold er definitiv, og kan ikke endres etter innmeldingsfristens utløp.

 

Fortrinnsregler

I V75-løp gjelder ikke fortrinnsreglene i poengberegning for avvisning av hester.

 

Sportrekningsregler

I samtlige løp på V75-dager praktiseres mørk sportrekning, om intet annet er anført.

 

Etteranmeldinger

Alle V75-løp er åpne for etteranmeldinger på eventuelle ledige plasser.

Begrensning av kjøre-/riderettighet i totalisatorløp

For å kunne delta i totalisatorløp - med unntak av rene amatør-, stallansatte og dameløp, med førstepremie kr 40 000 eller høyere, eller løp utskrevet til å inngå i V75-spillet, skal lisensinnehaveren forut for innmelding ha kjørt/ridd minimum:

a. 300 totalisator-/premieløp totalt, og kjørt/ridd totalisator-/premieløp i løpet av de siste 8 måneder eller

b. 8 totalisator-/premieløp de siste 8 måneder.

DNT kan dispensere fra denne bestemmelse i spesielle løp.

Slik dispensasjon vil anmerkes i proposisjonen og løpsprogrammet.

 

Transporttilskudd gis til løp utskrevet som V75-løp.