Åpent møte 6.mai

Skrevet av June Reyes,  24.05.2017
Artikkelbilde

Referat fra åpent møte på Kroa, Harstad Travpark lørdag 6.mai 2017

Totonor hadde denne lørdagen invitert til åpent møte for alle interesserte i forkant av løpsdagen. Tilstede var leder Nord-Norge Travforbund og Knut Sollie, sportsjef Bjerke Travbane og ansvarlig for løpsutskrivingen også her nord, administrasjon Totonor, stevneveterinær samt ca 15 personer fra de aktive.

Leder Nord-Norge Travforbund, Steve Strøm, innledet med å presentere seg selv. 15 år siden sist han har hatt sentrale verv i travsporten. Er opptatt av hest og folk i hele Nord-Norge og travsport i hele landsdelen vår. Strøm refererer fra DNTs generalforsamling der det bl.a. ble vedtatt ny struktur for antall delegater til neste års generalforsamling. De 6 delegatene fra Nord-Norge som deltok på generalforsamlingen ble ved oppstart bedt om å reise seg og motta hyllest for prosjektet med Travlagshesten.

Når det gjelder antall starthester for tiden, mener Strøm at dette er en del av en syklus der vi for tiden er nede i en dal. Viktig å snakke hverandre opp, skryte av hverandre, bruke media positivt. Når det gjelder ponniutvalget i forbundet så fungerer det ikke per dags dato. Strøm oppfordrer også om å se mot N/L-hesten og NN-Hestesenter for samarbeid.

Forbundssekretæren er etter eget ønske i permisjon ut juni mnd. Mia betaler regninger og sørger for at e-post videresendes til forbundsleder.

 

Løpsutskrivningen v/Knut Sollie. Få hester som starter og vi er avhengige av de finske hestene ved flere anledninger for å kunne avvikle tilfredsstillende antall løp per løpsdag. Fra salen menes det at det er for mange løp i mai og begynnelsen av juni og for få løp i perioden juli-september. Kanskje burde vi ha «vinterfri» fra toto-løp i november og desember.

En ser at det er vanskelig å få unghester/eldre ustartede hester til start. Her vil jevnlige fellestreninger være til inspirasjon for mange. Det oppleves som vanskelig å få tilgang på startklare hester i lavt grunnlag. Det betyr nødvendigvis ikke at det er mangel på ok hester, men en kan med fordel få formidlingshjelp/gode kontakter da særlig på Østlandet.

Salen mener løpsutskrivningen kommer hester i høyt grunnlag til gode, her er det ofte autostart. Det er ikke ønskelig med løp som gir mer enn 80 m tillegg. Kanskje bør en se på delingsløpene; dele i to løp og heller skrive ut et løp med voltestart og tillegg. Eier/trener bruke løpsbulletin aktivvt, se på ulike muligheter for den enkelte hest. Blir det 60 m tillegg i et løp kan det være at hesten står på strek i et annet løp samme dag.

Travfolket må samles, viktig med positivitet og framtidsvisjon for Nord-Norsk travsport. Det snakkes også om muligheten for å åpne opp flere løp for den finske kaldblodshesten – NNTF jobber aktivt med dette. Alle ønsker vi et styrket samarbeid på Nord-Kalotten.

 

 

 

Referent KH/JR