Premiering unghest 2018

Skrevet av June Reyes,  29.11.2017
Artikkelbilde

Soleina er den som har hentet mest penger på årest ordning for unghestene

Totonor ønsker fortsatt satsning på unghest.

Gjennom 2017 har det ikke latt seg gjøre å kjøre 3 og 4 årsløpene slik det har vært gjort de senere år da det rett og slett ikke har vært hester nok i denne aldersgruppen til å sette opp egne løp. I år har vi disponert pengene til unghest-premiering på en slik måte at 3 og 4 årige norskfødte har fått dobbel premie i ordinære løp der det ikke allerede har vært gitt grunnlags- eller distansefordeler for disse.

4 - årige Soleina er den som har hentet mest penger på denne ordningen med kr 58.000,- i "ekstrapremie".  Det har så langt vært betalt ut ekstrapremier til 13 hester. Av disse er 11 i Nord-Norsk trening hvorav to 3 - åringer og ni 4 -åringer.

Ordningen videreføres i 2018, med en viss modifisering. For alle toto-løp avviklet i Harstad og Bodø i 2018 der det ikke allerede i proposisjonen er gitt enten grunnlags - eller distansefordel for enten tre - og fireåringer eller kun for en av årgangene, premieres i premieskala 200 i ordinære grunnlagsløp som norskfødte tre - og fireåringer deltar i. Rene tre - og fireårsløp er unntatt.

Eksempel: en fireårig norskfødt varmblodshest deltar i og blir nummer tre i et ordinært grunnlagsløp med premieskala 160: hestens premie oppjusteres da fra kr 5.000,- til kr 7.000,-