Til Start - Bodø Travbane

Skrevet av June Reyes,  22.11.2017
Artikkelbilde

You Who synes dekkenet egner seg bedre til å leke med enn å ha på seg!

Har du ustarta travhest på stallen? Ønsker du råd og veiledning på hvordan ta steget videre? Da er Til Start - prosjektet noe for deg! Lørdag 9. desember inviteres hesteeiere og trenere med hester født 2016 og 2015 samt eldre ustartede hester til samling på Bodø Travbane under veiledning av blant annet Gunnar Gjerstad. 

Invitasjonen finner du her (trykk på linken)

Påmelding senest 4.desember til June, tlf: 930 88 463 eller mail: june.reyes@rikstoto.no

Lørdag kveld vil det bli åpent møte der blant annet Gunnar Gjerstad deler sine kunnskaper om trening av travhest. Følg med på Bodø travlag sin facebook-side, de kommer nærmere tilbake til tidspunkt, sted og innhold!

En ønsker også å benytte anledningen når Gunnar Gjerstad kommer til Bodø, til også å invitere dere som har hester som allerede har vært i prøveløp og/eller har startet løp. Det legges opp til en samling, med hest, der det vil bli gitt råd og veiledning om trening, balansering etc. Meld din interesse til June. Avhengig av hvor mange som deltar på Til Start og hvor mange som ønsker å være med på denne samlingen avgjøres det om den vil gå på lørdag etter Til Start. Blir det bra interesse og flere som vil være med kan en benytte søndag formiddag. Meld din interesse!