Transporttilskudd

Skrevet av June Reyes,  06.09.2017
Artikkelbilde

Endring i kriterier for utbetaling av transportstøtte

Transporttilskuddet ble gjeninnført i Nord-Norge fra 01.01.2017. I henhold til kriteriene har det etter søknad blitt utbetalt transporttilskudd for deltakelse i totoløp.

Styret i NNTF nå har gjort endringer i kriteriene og endringen består av at det også skal utbetales transporttilskudd til hester som deltar i prøveløp

Det er også bestemt at denne endringen har tilbakevirkende kraft slik at de hester som har vært i prøveløp før denne endringen kom, kan søke om transporttilskudd.

Ber om at de det måtte gjelde sender sin søknad så snart som mulig til june.reyes@rikstoto.no