Årsoversikt løp i Norge 2018 ALLE HESTER Pr. Dato: 22012018 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 4168500 2707500 1461000 590 338 252 798 459 339
Kaldblod Import 8000 4000 4000 2 1 1 3 2 1
Kaldblod utlreg 37000 23000 14000 6 3 3 7 4 3
Kaldblod Totalt 4213500 2734500 1479000 598 342 256 808 465 343
Varmblod Helnorsk 3759000 2361500 1397500 520 307 213 720 424 296
Varmblod Import 1454000 945500 508500 214 124 90 294 169 125
Varmblod utlreg 400500 212500 188000 66 38 28 74 45 29
Varmblod Totalt 5613500 3519500 2094000 800 469 331 1088 638 450
Hester Totalt 9827000 6254000 3573000 1398 811 587 1896 1103 793
Antall løp i året
kaldblod: 87 herav auto: 35
varmblod: 114 herav auto: 93

Årsoversikt løp i Norge 2018 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 22012018 Kl. 23:30:05

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 341000 239000 102000 52 29 23 70 42 28
Kaldblod Totalt 341000 239000 102000 52 29 23 70 42 28
Varmblod Helnorsk 646000 273500 372500 90 40 50 123 56 67
Varmblod Import 106000 46000 60000 16 7 9 19 9 10
Varmblod utlreg 9000 4000 5000 3 1 2 4 2 2
Varmblod Totalt 761000 323500 437500 109 48 61 146 67 79
Hester Totalt 1102000 562500 539500 161 77 84 216 109 107

Årsoversikt løp i Norge 2018 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 22012018 Kl. 23:30:05

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 827500 562000 265500 105 59 46 136 79 57
Kaldblod utlreg 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Kaldblod Totalt 827500 562000 265500 106 59 47 137 79 58
Varmblod Helnorsk 1039000 620500 418500 106 59 47 149 82 67
Varmblod Import 256000 156000 100000 27 13 14 37 17 20
Varmblod utlreg 101000 39000 62000 15 7 8 16 7 9
Varmblod Totalt 1396000 815500 580500 148 79 69 202 106 96
Hester Totalt 2223500 1377500 846000 254 138 116 339 185 154

Årsoversikt løp i Norge 2018 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 22012018 Kl. 23:30:05

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 726500 360500 366000 95 49 46 132 65 67
Kaldblod utlreg 9000 0 9000 1 0 1 1 0 1
Kaldblod Totalt 735500 360500 375000 96 49 47 133 65 68
Varmblod Helnorsk 891000 636500 254500 105 64 41 144 84 60
Varmblod Import 300500 166500 134000 48 24 24 67 31 36
Varmblod utlreg 114000 47000 67000 12 6 6 12 6 6
Varmblod Totalt 1305500 850000 455500 165 94 71 223 121 102
Hester Totalt 2041000 1210500 830500 261 143 118 356 186 170

Årsoversikt løp i Norge 2018 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 22012018 Kl. 23:30:05

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 788500 452500 336000 117 62 55 161 82 79
Kaldblod utlreg 5000 0 5000 2 1 1 2 1 1
Kaldblod Totalt 793500 452500 341000 119 63 56 163 83 80
Varmblod Helnorsk 528000 372000 156000 85 55 30 122 82 40
Varmblod Import 252500 127500 125000 43 22 21 62 32 30
Varmblod utlreg 67000 45000 22000 17 12 5 18 13 5
Varmblod Totalt 847500 544500 303000 145 89 56 202 127 75
Hester Totalt 1641000 997000 644000 264 152 112 365 210 155

Årsoversikt løp i Norge 2018 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 22012018 Kl. 23:30:05

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 488000 324500 163500 81 43 38 110 61 49
Kaldblod utlreg 23000 23000 0 2 2 0 3 3 0
Kaldblod Totalt 511000 347500 163500 83 45 38 113 64 49
Varmblod Helnorsk 436000 265500 170500 73 40 33 101 56 45
Varmblod Import 176000 134000 42000 31 20 11 46 30 16
Varmblod utlreg 17000 10000 7000 5 3 2 7 5 2
Varmblod Totalt 629000 409500 219500 109 63 46 154 91 63
Hester Totalt 1140000 757000 383000 192 108 84 267 155 112

Årsoversikt løp i Norge 2018 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 22012018 Kl. 23:30:05

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 437000 376000 61000 58 41 17 78 58 20
Kaldblod Import 4000 0 4000 1 0 1 1 0 1
Kaldblod Totalt 441000 376000 65000 59 41 18 79 58 21
Varmblod Helnorsk 130000 116000 14000 27 21 6 38 30 8
Varmblod Import 180500 176000 4500 26 19 7 34 27 7
Varmblod utlreg 80500 55500 25000 9 5 4 12 8 4
Varmblod Totalt 391000 347500 43500 62 45 17 84 65 19
Hester Totalt 832000 723500 108500 121 86 35 163 123 40

Årsoversikt løp i Norge 2018 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 22012018 Kl. 23:30:05

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 320000 203000 117000 47 31 16 65 42 23
Kaldblod Totalt 320000 203000 117000 47 31 16 65 42 23
Varmblod Helnorsk 57500 46000 11500 23 17 6 28 19 9
Varmblod Import 109000 96000 13000 13 10 3 18 13 5
Varmblod utlreg 4000 4000 0 2 1 1 2 1 1
Varmblod Totalt 170500 146000 24500 38 28 10 48 33 15
Hester Totalt 490500 349000 141500 85 59 26 113 75 38

Årsoversikt løp i Norge 2018 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 22012018 Kl. 23:30:05

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 82500 65500 17000 15 10 5 22 14 8
Kaldblod Totalt 82500 65500 17000 15 10 5 22 14 8
Varmblod Helnorsk 21500 21500 0 6 6 0 10 10 0
Varmblod Import 70500 40500 30000 9 8 1 10 9 1
Varmblod utlreg 8000 8000 0 3 3 0 3 3 0
Varmblod Totalt 100000 70000 30000 18 17 1 23 22 1
Hester Totalt 182500 135500 47000 33 27 6 45 36 9

Årsoversikt løp i Norge 2018 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 22012018 Kl. 23:30:05

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3000 3000 0 4 4 0 4 4 0
Kaldblod Totalt 3000 3000 0 4 4 0 4 4 0
Varmblod Helnorsk 10000 10000 0 5 5 0 5 5 0
Varmblod Import 3000 3000 0 1 1 0 1 1 0
Varmblod Totalt 13000 13000 0 6 6 0 6 6 0
Hester Totalt 16000 16000 0 10 10 0 10 10 0

Årsoversikt løp i Norge 2018 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 22012018 Kl. 23:30:05

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 36000 19000 17000 10 6 4 13 7 6
Kaldblod Import 4000 4000 0 1 1 0 2 2 0
Kaldblod Totalt 40000 23000 17000 11 7 4 15 9 6
Hester Totalt 40000 23000 17000 11 7 4 15 9 6

Årsoversikt løp i Norge 2018 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 22012018 Kl. 23:30:05

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 112000 96000 16000 5 3 2 6 4 2
Kaldblod Totalt 112000 96000 16000 5 3 2 6 4 2
Hester Totalt 112000 96000 16000 5 3 2 6 4 2

Årsoversikt løp i Norge 2018 Alder 15 ÅR Pr. Dato: 22012018 Kl. 23:30:05

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 6500 6500 0 1 1 0 1 1 0
Kaldblod Totalt 6500 6500 0 1 1 0 1 1 0
Hester Totalt 6500 6500 0 1 1 0 1 1 0