Årsoversikt løp i Norge 2018 ALLE HESTER Pr. Dato: 20072018 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 44995850 29409550 15586300 1472 875 597 8722 5142 3580
Kaldblod Import 162500 116000 46500 4 2 2 21 13 8
Kaldblod utlreg 1304350 1108100 196250 71 45 26 192 106 86
Kaldblod Totalt 46462700 30633650 15829050 1547 922 625 8935 5261 3674
Varmblod Helnorsk 43879350 28430600 15448750 1380 807 573 7874 4679 3195
Varmblod Import 15501300 10459000 5042300 473 293 180 2827 1740 1087
Varmblod utlreg 12204500 9204750 2999750 400 259 141 814 525 289
Varmblod Totalt 71585150 48094350 23490800 2253 1359 894 11515 6944 4571
Hester Totalt 118047850 78728000 39319850 3800 2281 1519 20450 12205 8245
Antall løp i året
kaldblod: 883 herav auto: 363
varmblod: 1166 herav auto: 943

Årsoversikt løp i Norge 2018 Alder 3 ÅR Pr. Dato: 20072018 Kl. 23:30:05

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2121900 1603700 518200 110 60 50 302 176 126
Kaldblod Totalt 2121900 1603700 518200 110 60 50 302 176 126
Varmblod Helnorsk 3650000 2213500 1436500 119 64 55 383 212 171
Varmblod Import 141500 85000 56500 6 5 1 15 10 5
Varmblod utlreg 408000 405000 3000 6 5 1 16 13 3
Varmblod Totalt 4199500 2703500 1496000 131 74 57 414 235 179
Hester Totalt 6321400 4307200 2014200 241 134 107 716 411 305

Årsoversikt løp i Norge 2018 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 20072018 Kl. 23:30:05

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 5265750 3149250 2116500 184 102 82 918 526 392
Kaldblod Import 13000 13000 0 1 1 0 5 5 0
Kaldblod utlreg 469000 469000 0 7 7 0 17 17 0
Kaldblod Totalt 5747750 3631250 2116500 192 110 82 940 548 392
Varmblod Helnorsk 10324500 5857500 4467000 297 156 141 1567 775 792
Varmblod Import 2207500 1181000 1026500 49 26 23 266 135 131
Varmblod utlreg 615500 429500 186000 49 36 13 70 47 23
Varmblod Totalt 13147500 7468000 5679500 395 218 177 1903 957 946
Hester Totalt 18895250 11099250 7796000 587 328 259 2843 1505 1338

Årsoversikt løp i Norge 2018 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 20072018 Kl. 23:30:05

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 9212050 6336300 2875750 225 134 91 1504 911 593
Kaldblod utlreg 122000 32000 90000 16 5 11 48 9 39
Kaldblod Totalt 9334050 6368300 2965750 241 139 102 1552 920 632
Varmblod Helnorsk 11571250 7461250 4110000 275 148 127 1754 965 789
Varmblod Import 2365000 1472000 893000 75 45 30 417 245 172
Varmblod utlreg 5110000 4407000 703000 103 58 45 182 96 86
Varmblod Totalt 19046250 13340250 5706000 453 251 202 2353 1306 1047
Hester Totalt 28380300 19708550 8671750 694 390 304 3905 2226 1679

Årsoversikt løp i Norge 2018 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 20072018 Kl. 23:30:05

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 7929100 4805750 3123350 256 143 113 1564 814 750
Kaldblod utlreg 62350 53350 9000 11 8 3 21 15 6
Kaldblod Totalt 7991450 4859100 3132350 267 151 116 1585 829 756
Varmblod Helnorsk 8372500 5669000 2703500 238 143 95 1592 951 641
Varmblod Import 4203800 2631500 1572300 109 59 50 713 391 322
Varmblod utlreg 2781500 1671500 1110000 70 42 28 148 82 66
Varmblod Totalt 15357800 9972000 5385800 417 244 173 2453 1424 1029
Hester Totalt 23349250 14831100 8518150 684 395 289 4038 2253 1785

Årsoversikt løp i Norge 2018 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 20072018 Kl. 23:30:05

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 6825050 3954800 2870250 214 120 94 1432 759 673
Kaldblod utlreg 134500 63500 71000 10 5 5 40 15 25
Kaldblod Totalt 6959550 4018300 2941250 224 125 99 1472 774 698
Varmblod Helnorsk 4528600 3112600 1416000 192 116 76 1137 751 386
Varmblod Import 2211500 1321000 890500 86 49 37 553 292 261
Varmblod utlreg 1524500 960500 564000 69 44 25 144 95 49
Varmblod Totalt 8264600 5394100 2870500 347 209 138 1834 1138 696
Hester Totalt 15224150 9412400 5811750 571 334 237 3306 1912 1394

Årsoversikt løp i Norge 2018 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 20072018 Kl. 23:30:05

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 5524500 3897250 1627250 166 90 76 1128 636 492
Kaldblod utlreg 394250 387250 7000 10 7 3 23 19 4
Kaldblod Totalt 5918750 4284500 1634250 176 97 79 1151 655 496
Varmblod Helnorsk 3359000 2243750 1115250 131 80 51 762 469 293
Varmblod Import 1274500 1044000 230500 56 40 16 348 260 88
Varmblod utlreg 849000 783500 65500 36 26 10 94 74 20
Varmblod Totalt 5482500 4071250 1411250 223 146 77 1204 803 401
Hester Totalt 11401250 8355750 3045500 399 243 156 2355 1458 897

Årsoversikt løp i Norge 2018 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 20072018 Kl. 23:30:05

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3136000 2434000 702000 124 87 37 759 534 225
Kaldblod Import 46500 0 46500 1 0 1 7 0 7
Kaldblod utlreg 56500 42500 14000 9 7 2 21 13 8
Kaldblod Totalt 3239000 2476500 762500 134 94 40 787 547 240
Varmblod Helnorsk 899000 827500 71500 61 44 17 322 271 51
Varmblod Import 1443750 1340000 103750 52 37 15 294 229 65
Varmblod utlreg 527000 295750 231250 29 17 12 81 54 27
Varmblod Totalt 2869750 2463250 406500 142 98 44 697 554 143
Hester Totalt 6108750 4939750 1169000 276 192 84 1484 1101 383

Årsoversikt løp i Norge 2018 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 20072018 Kl. 23:30:05

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2857000 1779500 1077500 95 66 29 625 408 217
Kaldblod Import 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Kaldblod utlreg 26000 26000 0 2 1 1 7 6 1
Kaldblod Totalt 2883000 1805500 1077500 98 67 31 633 414 219
Varmblod Helnorsk 953750 824750 129000 45 34 11 251 179 72
Varmblod Import 603250 574250 29000 18 14 4 100 81 19
Varmblod utlreg 215000 112000 103000 22 17 5 33 28 5
Varmblod Totalt 1772000 1511000 261000 85 65 20 384 288 96
Hester Totalt 4655000 3316500 1338500 183 132 51 1017 702 315

Årsoversikt løp i Norge 2018 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 20072018 Kl. 23:30:05

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1434750 877250 557500 48 35 13 246 183 63
Kaldblod utlreg 30250 25000 5250 2 1 1 7 4 3
Kaldblod Totalt 1465000 902250 562750 50 36 14 253 187 66
Varmblod Helnorsk 112500 112500 0 11 11 0 57 57 0
Varmblod Import 1034750 794500 240250 18 15 3 104 84 20
Varmblod utlreg 127500 93500 34000 10 8 2 31 21 10
Varmblod Totalt 1274750 1000500 274250 39 34 5 192 162 30
Hester Totalt 2739750 1902750 837000 89 70 19 445 349 96

Årsoversikt løp i Norge 2018 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 20072018 Kl. 23:30:05

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 104500 92500 12000 15 13 2 66 58 8
Kaldblod utlreg 9500 9500 0 2 2 0 6 6 0
Kaldblod Totalt 114000 102000 12000 17 15 2 72 64 8
Varmblod Helnorsk 108250 108250 0 11 11 0 49 49 0
Varmblod Import 15750 15750 0 4 3 1 17 13 4
Varmblod utlreg 46500 46500 0 6 6 0 15 15 0
Varmblod Totalt 170500 170500 0 21 20 1 81 77 4
Hester Totalt 284500 272500 12000 38 35 3 153 141 12

Årsoversikt løp i Norge 2018 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 20072018 Kl. 23:30:05

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 346250 264250 82000 23 16 7 120 85 35
Kaldblod Import 103000 103000 0 1 1 0 8 8 0
Kaldblod utlreg 0 0 0 2 2 0 2 2 0
Kaldblod Totalt 449250 367250 82000 26 19 7 130 95 35
Hester Totalt 449250 367250 82000 26 19 7 130 95 35

Årsoversikt løp i Norge 2018 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 20072018 Kl. 23:30:05

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 185000 161000 24000 10 7 3 39 33 6
Kaldblod Totalt 185000 161000 24000 10 7 3 39 33 6
Hester Totalt 185000 161000 24000 10 7 3 39 33 6

Årsoversikt løp i Norge 2018 Alder 15 ÅR Pr. Dato: 20072018 Kl. 23:30:05

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 54000 54000 0 2 2 0 19 19 0
Kaldblod Totalt 54000 54000 0 2 2 0 19 19 0
Hester Totalt 54000 54000 0 2 2 0 19 19 0